DEFINICIÓ
Es tracta d’un vidre serigrafiat laminat que permet incorporar elements d’estil gràfic i decoratiu a l’obra arquitectònica.

APLICACIONS
Combinant la lluminositat del vidre i el disseny de la serigrafia, Cridecor ® proporciona un ampli ventall de possibilitats arquitectòniques i decoratives.

• Façanes d’edificis
• Lluernaris
• Mampares
• Portes
• Mobiliari de cuina i bany
• Rètols
• Vitrines
• Il·luminació

AVANTATGES
El seu principal avantatge com vidre arquitectònic és el fet de ser laminat, amb la qual cosa s’aconsegueix combinar el disseny d’un vidre serigrafiat, amb la protecció i seguretat d’un laminat.

Cridecor ® està serigrafiat per la cara interna d’un dels dos vidres laminats, de manera que la pintura queda completament protegida i es manté inalterada amb el pas del temps.