Instal·lar un vidre sembla senzill, però a partir de certes dimensions ho ha de fer personal expert, dons es un material fragil que sovint va a façanes i cal preveure les inclemencies del temps i que no pugui caure.

Disposem de camio grua, ventoses giratories, ventoses manulas i tot lo necessari per a una feina segura i ben feta.