DEFINICIÓ
Crimaza ®: vidre + policarbonat. Crimaza ® combina la forta resistència a l’impacte del policarbonat amb la resistència del vidre front al tall, l’abrasió i la calor. És l’opció més segura davant l’atac físic. Crimaza ® és un vidre pràcticament impenetrable, que protegeix enfront de l’atac amb maces, destrals, pics o altres utensilis usats habitualment per trencar els vidres de seguretat convencionals.

APLICACIONS
• Establiments comercials d’objectes de luxe (joieries, pelleteries, etc.)
• Residències privades
• Oficines
• Instal · lacions penitenciàries
• Hospitals psiquiàtrics
• Aeroports
• Sistemes de control d’accés

AVANTATGES
Crimaza ® està disponible en diferents composicions, en funció del grau de seguretat requerit.