DEFINICIÓ
Crislan ® Low-E és un vidre doble corbat amb una capa sota emissiva a la cara en contacte amb l’aire, aconseguint així baixos valors de transmitància tèrmica (K). Bona part de la radiació solar d’ona curta travessa el vidre.

APLICACIONS
• Murs cortina
• Façanes de vidre
• Finestres
• Claraboies
• Lluernaris

POSSIBILITATS DE FABRICACIÓ
Crislan ® es pot fabricar en diferents composicions en funció de les necessitats d’aïllament tèrmic, acústic i de seguretat de cada projecte.
També pot fabricar-se en multicàmera, radiació d’ona llarga generada, entre d’altres, per sistemes de calefacció, és reemesa a l’interior.
El coeficient K per a un doble envidrament amb càmera de 12 mm de gruix és K = 2.80 W/m2K. Emprant una capa sota emissiva, el valor K disminueix fins 1.80 W/m2K.

AVANTATGES
Crislan ® Low-E permet disminuir l’efecte “paret freda” a les zones més properes al vidre i evita l’aparició de condensacions en la superfície del vidre.
Així mateix, ofereix una total impermeabilitat a l’entrada de vapor d’aigua a l’interior de la cambra d’aire (índex de penetració de la humitat I <0.01).
Gràcies a l’ús d’una càmera d’aire, Crislan ® Low-E ofereix una millora significativa en la protecció acústica, reduint el nivell de soroll.