DEFINICIÓ

És un vidre sodiocàlcic que ha estat sotmès a un tractament tèrmic(trempat) que modifica les seves propietats físiques. Aquest tractament fa augmentar la resistència al xoc mecànic i tèrmic, així com a la flexió, sense afectar cap de les seves qualitats òptiques.

APLICACIONS RECOMANADES
El seu camp d’aplicació és molt ampli. Les seves prestacions de seguretat fan que esdevingui indispensable tant per a interiors com per a exteriors.
· Façanes d’edificis
· Mobiliari urbà
· Pistes esportives (esquaix, etc.)
· Mobiliari interior: vitrines, taules, etc.
· Separadors d’ambients
· Mampares de bany

AVANTATGE
Seguretat. En cas de trencament, el vidre es fragmenta en petits trossos d’arestes no tallants, amb la qual cosa els riscos de ferides són mínims. Aquesta és la principal característica que fa que VIOTEMP sigui un vidre de seguretat especialment indicat per a totes les aplicacions que requereixen protecció davant del risc de ferides a causa de possibles cops o xocs.
Acústiques, lluminoses, energètiques i tèrmiques
. El vidre trempat manté les mateixes propietats que tenia abans de ser trempat. Així doncs, seran aplicables les mateixes que per al vidre monolític.
Mecàniques. Resistència a la flexió de 120 a 200 MPa (el vidre sense trempar té una resistència a la flexió de 40 MPa).
Xoc tèrmic. Alta resistència al trencament per causa del xoc tèrmic. Els vidres Viotemp suporten diferències de temperatura que poden arribar a assolir de 200º a 240º C.