teula-eficient-header

[column-group]
[column]

Què és una Teula eficient?

Una Teula eficient és una teula corba, plana o ondulada confeccionada amb material plàstic o vitri transparent o translúcid que incorpora una làmina fotovoltaica productora d’electricitat sota l’exposició a la llum solar. Cada unitat disposa d’un cable que permet connectar les unitats entre sí i el conjunt a un punt de consum d’electricitat, o bateria si es pretén emmagatzemar-la per al seu ús posterior.

regulador

Vegin el nostre video de presentació online
[/column]
[column]

Com són els panells avui dia

Des de la seva aparició als anys 50, els panells fotovoltaics estan formats per un marc metàl·lic rígid, vidre protector i les cèl·lules sensibles al seu interior, ja que al tractar-se d’un material delicat han d’estar protegides de la pluja. Aquesta inclinació s’aconsegueix habitualment amb suports metàl·lics en forma de triangle i aquests es fixen a la teulada o coberta foradant-la.

Els desavantatges que presenten aquests panells respecte la nostra solució, la Teula eficient, són els següents:

•Al tractar-se de panells rígids, rectangulars i de color negre, el seu impacte estètic és negatiu, ja que enlletgeix el lloc que ocupen. Aquest impacte estètic es veu agreujat per la inclinació comentada anteriorment.

•En sobresortir de la coberta o teulada estan molt exposats a ventades o vent fort, essent el primer element en ser arrencat en cas de la inclemència forta.

•La fixació sobre la teulada trepant-la afecta la seva hermeticitat, donant lloc a goteres o filtracions.

•La seva col·locació en la teulada és complicada, precisant d’una grua o  de personal qualificat, donat el volum i pes dels panells convencionals.

•Un cop col·locades són molt visibles en cas de fiscalització tributària, ja que el Govern espanyol ha insinuat que gravarà la producció fotovoltaica per tal de desanimar a futurs productors d’autoconsum.

[/column]
[column]

Els avantatges de la teula eficient

La nostra Teula Eficient ofereix una visió totalment nova sobre com ha de ser una cèl·lula fotovoltaica per al consum domèstic.
teula-black

Els avantatges de la Teula eficient respecte el panell rígid habitual són el següents:

•S’integren a la coberta, ja que són les mateixes teules, amb la mateixa mesura i la mateixa curvatura; no enlletgeixen el conjunt i passen desapercebudes en cas de fiscalització tributària.

•Es poden col·locar com a obra nova, en un principi, en rehabilitació substituint teules existents o simplement a sobre, sense més.

Modularitat: en ser peces individuals, es poden instal·lar a voluntat, des de només una per a provar, anar incrementant poc a poc, etc.

Facilitat d’ús: no es precisa personal expert, ni grua ni res més que poder accedir a la part escollida i dipositar les peces, sense necessitat de ciment o material professional.

Lleugeresa i adaptació a l’entorn: no sobrecarrega la coberta degut al seu poc pes ni  tampoc sobresurt, per la qual cosa no li afecten possibles ventades. Tampoc necessita perforar la coberta.
[/column]
[/column-group]